Jagdishi Vyadhi Adhikaranam जागदीशीव्याधिकरणम् By Swami Ram Prapannacharya

200 160

Author: स्वामी रामप्रपन्नाचार्य Swami Ram Prapannacharya

ISBN: 817080082X

Cover : Paperback

Edition : 2003

Publisher: Chowkhamba Sanskrit Series Office

Pages: 296

Language: Sanskrit

Jagdishi Vyadhi Adhikaranam जागदीशीव्याधिकरणम् By Swami Ram Prapannacharya

200 160