Gayatri Rahasyam गायत्रीरहस्यम् By Ashok Kumar Gaur Shastri

180 144

Author: Ashok Kumar Gaur Shastri

Cover: Paper Back

Edition: 2004

Publisher: Chaukhamba Surbharati Prakashan

Pages: 476

Language: Sanskrit & Hindi

Gayatri Rahasyam गायत्रीरहस्यम् By Ashok Kumar Gaur Shastri

180 144