Ayurvediya Rogi-Rog Pariksha Paddhati (आयुर्वेदीय रोगी-रोग परीक्षा पद्धति) By  Dr. Govind Prasad Upadhyay